ผู้จัดจำหน่ายแผ่นพลาสติกปูบ่อผลิตภัณฑ์ของ GSE
 ติดต่อคุณ พิสิฐ อุดมรัตน์
 E-mail : geomembrane2508@gmail.com
 
 
 
115/4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
TEL: 0-5342-3655 & 08-1643-1006
FAX: 0-5342-3888
ผู้จัดจำหน่ายแผ่น HDPE ของ