PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ของเรา

แผ่นHDPE(HIGH DENSITY POLYETHYLENE)โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการเกษตรกรรม ระบบชลประทาน งานก่อสร้าง และอื่นๆในประเทศ จากความตะหนักในการรักษาแหล่งน้ำกินน้ำใช้อันทรงคุณค่า รวมทั้งสภาวะเป็นพิษของแหล่งน้ำและดิน อันเกิดจากผลพวงของสารเคมี แผ่น HDPE ซึ่งเป็นแผ่นกันซึม(geomembranes)ผลิตจาก โพลิเอทีลีน เรซิ่นบริสุทธิ์ เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่กรรมวิธีกักเก็บน้ำแบบเดิม เช่น การใช้คอนกรีต การถมดินเหนียว เป็นต้น หน้าที่หลักของแผ่น geomembrane คือการเป็นฉนวนกันน้ำหรือรั่วซึม ส่วนใหญ่จะทำเป็นแผ่น ซึ่งมีความยืดหยุ่นมาก ค่าความหนาแน่นต่อการซึมผ่านของน้ำ จะวัดจาก Water transmission Test ระหว่าง  ถึง 
 
GLD พร้อมเสมอที่จะตอบสนองความต้องการของท่านในระบบรองกันน้ำ
 
แหล่งกำจัดขยะและของเสีย (LANDFILL SANITARY)     แหล่งกำจัดขยะและของเสีย แผ่นHDPE 
มีคุณสมบัติทนทานต่อการแทรกซึม มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยปกป้องแหล่งน้ำใต้ดินถูกทำลายจากสารเคมีต่างๆ
 
อ่างเก็บน้ำ (Water Reservior) แผ่นHDPE ใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำอันทรงคุณค่า และการแทรกซึมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อพื้นดินสู่น้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับอ่างเก็บน้ำกินน้ำใช้ คลองส่งน้ำ สนามกอล์ฟ และสถานที่สันทนาการต่างๆ
 
Aquaculture containment แผ่นHDPE ถูกใช้ในการป้องกันการเกิดสภาวะที่เป็นพิษ ต่อดินในบ่อ หรือจากดินที่เสียแล้วซึมเข้าไปในบ่อทำให้คุณภาพน้ำดีอยู่ตลอด เวลา และลดโอกาสเกิดโรคซึ้งทำให้ผลการผลิตสูงขึ้น อัตราการสูญเสียลง ทำความสะอาดง่ายประหยัดเวลา
 
บ่อบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER TREATMENT CONTAINMENT) แผ่นHDPE มีความทนทานต่อ
สารเคมีโดยส่วนใหญ่ซึ่งจะใช้เป็นฉนวนป้องกันไม่ให้
สารเคมีในน้ำเสียแทรกซึมลงไปในผิวดิน อันเกิด
อันตรายต่อแหล่งน้ำบาดาล
 
แหล่งน้ำสำหรับน้ำสนามกอล์ฟ (GOLF COURSE POND LINING)หรือสันทนาการ 
แผ่นHDPE ใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำอันทรงคุณค่า
สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำใช้ในโครงการสนาม
กอล์ฟและหมู่บ้านจัดสรร
 
แหล่งน้ำสำหรับน้ำสนามกอล์ฟนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ้งใช้วิธี Heap leach method ในการ สกัดขุดเจาะเหมืองแร่ประกอบกับการใช้โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium cyanide) ในการ สกัด ทอง เงินและทองแดงจากหินแร่ แผ่นHDPE ถูกใช้เพื่อป้องกันสารเคมีซึ้งใช้ในกิจการเหมืองแร่แทรกซึมลงสู่พื้นดิน พร้อมกับรองรับน้ำยาเคมีไว้เพื่อนำกลับมาใช้อีกซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัว
 
คลองส่งน้ำ แผ่นHDPE เป็นตัวทดแทนที่ดีเยี่ยมสำหรับคอนกรีตหรือการบดอัดแน่นของ
ชั้นดินในคลองส่งน้ำซึ่งจะช่วยลดการรั่วซึมของน้ำอย่างมีประสิทธิผล
 
อุโมงค์สำหรับรถไฟใต้ดิน หรืออื่นๆ แผ่นHDPE ป้องกันคราบน้ำ การรั่วซึม ทั้งยังมีความทนทานแข็งแรง ปลอดภัยจาก ปลวก มอด เชื้อรา แมลง หนู ต่างๆยังผลให้ภายในอุโมงค์แห้งอยู่ตลอดเวลา

  BIOGAS ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานรูปแบบเดียวที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ถึง3วิธีคือ ผลิตกระแสไฟฟ้า ทำความร้อน/ทำความเย็น   ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ก๊าซชีวภาพ ในโรงงาน และฟาร์ม นอกจากจะแก้ปัญหาน้ำเสียแล้ว ยังช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและฟาร์มดีขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตทางด้านพลังงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้หลายส่วน อาทิ ลดการนำเข้าน้ำมันเตาที่ต้องใช้ในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อกระแสไฟฟ้า และสำคัญบางโรงงานยังมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
ผลิตภัณฑ์ HDPE (Polyethylene)
ผลิตภัณฑ์ HDPE: ซึ่งผลิตจาก โพลิเอทีลีน เรซิ่นบริสุทธิ์ (VIRGIN POLYETHYLENE RESIN)ซึ่งมีความยืดหยุ่นในตัวสูง ได้ผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ทนทาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสามารถผลิตได้หลายหลากความหนา ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังสถานที่ของท่านเพื่อทำการประกอบติดตั้ง
 
ด้วยคุณสมบัติในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน,ไม่แปรสภาพ และคุณสมบัติด้านความทนทานต่อความร้อน อีกทั้งยังมีความต้านทานต่อรังสียูวี เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่โล่ง อายุการใช้งานยาวนานทำให้การใช้งานมีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งต่องานเก็บกักน้ำ นอกจากนี้แผ่นHDPE มี ความสามารถกัน มอด ปลวก รา แมลง หรือสารเคมีต่างๆ ที่พบในดิน ต่างจากผลิตภัณฑ์ อื่น แผ่น HDPE ไม่มีส่วนผสมของ Plasticizer ซึ่งสามารถจระเหิดและละลายอันเกิดจากระยะเวลาในการใช้งาน อันจะยังผลทำให้น้ำเป็นพิษได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่เสื่อม หรือสลายตัวเมื่อถูกแสง อุลตร้าไวโอเล็ต หรือจากผล ทาง สภาพภูมิอากาศฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องฝังดินเพื่อป้องกัน
 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งแผ่นรองกันน้ำ (HDPE)
- ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น
- ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- คุณสมบัติที่ดีต่อการทนทานสารเคมี
- ควบคุมการระเหยของน้ำ หรือก๊าซได้ดี
- มีความต้านทานสูงต่อสารอินทรียวัตถุ หนูและแมลงต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา