ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่2 เทศบาลเมืองน่าน
ผลงานของเรา

Owner:สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

Location:กม.5 ถนนทุ่งช้าง-เมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน 
Material:GSE HDPE SHEET TEXTRUED Thickness 1.50 mm.(Area16,760 SQM.)
Material :Tencate geotextile  Ts70( Area 32,800 SQM)
เริ่มก่อสร้างเมื่อ: มกราคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์2557

ลักษณะงานทั่วไป
บ่อมีความลึก 11 เมตร ความลาดเอียง 1:1 
เนื่องจากบ่อมีความลาดชันมากผู้ออกแบบได้ออกแบบวางแผ่นHDPE TEXTRUED ความหนา 1.50 มม 
แบ่งออกเป็น4ชั้น
ชั้นที่1  ปูแผ่นgeotextile ts 70
ชั้นที่2  ปูแผ่นHDPE TXTRUED ความหนา 1.50 มม.
ชั้นที่3  ปูแผ่นgeotextile ts70
ชั้นที่4  ปูทรายหนา 0.30 เมตร


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1