ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองสุโขทัย
ผลงานของเรา

Owner:สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย
Client:ผู้ว่าจ้าง:บริษัท เหมลักษณ์ก่อสร้าง จำกัด
Material::แผ่นHDPE SHEET Thickness 1.50 mm.
Area:36,000 m2
 ลักษณะงานโดยทั่วไป
ชั้นแรก ปูด้วยแผ่นHDPE SHEET ความหนา1.50 มม ทั่วทั้งบ่อ
ชั้นที่สอง รองทรายหนา30 เซ็นติเมตร
ชั้นที่สาม ปูแผ่นGeotextile น้ำหนัก200กรัมต่อตารางเมตร
ชั้นที่สี่ ปูดินผสมทรายหนา 30 เซ็นติเมตร
มีระบบระบายน้ำชะขยะและระบบท่อระบายแก๊ส
รองรับขยะจากทั่วเทศบาลวันละประมาณ40ตัน


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1