โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บก๊าซชีวภาพ
ผลงานของเรา

Owner:  บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
LOCATION:  ตำบลยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Material:  แผ่นHDPE SHEET Thickness 1.50 mm.

Area:  20,580  SQM.
เริ่มก่อสร้างเมื่อ: มิถุนายน 2556ถึงตุลาคม2556

ลักษณะงานโดยทั่วไป
ส่วนที่1 ปูแผ่นHDPEชั้นล่างสำหรับกักเก็บน้ำเสียที่จะใช้ทำก๊าซชีวภาพ
ส่วนที่2 ปูแผ่นHDPEคลุมบ่อสำหรับกักเก็บก๊าซ


โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1