โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลนครเชียงราย
ผลงานของเรา

เจ้าของโครงการ  สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
บริษัทผู้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงประเสริฐการโยธาเชียงราย
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่1
วัสดุ : HDPE SHEET ความหนา 1.50 มิลลิเมตร
จำนวน:26,500 ตารางเมตร
 ลักษณะทั่วไป
มีชั้นป้องกันก่อนลงขยะทั้งหมด 4ชั้น
ชั้นที่1 ปูแผ่นHDPEหนา 1.5 มม.
ชั้นที่2 รองทรายหยาบหนา 30 เซ็นติเมตร
ชั้นที่3 ปูแผ่นgeotextile ขนาด 200 กรัมต่อตารางเมตร
ชั้นที่4 Protective Soil 
Slope protection ด้วย Woven Geotextile


โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1