โครงการบุหลังคารีสอร์ท
ผลงานของเรา

โครงการ  :บ้านพักนักศึกษาและรีสอร์ท ม.แม่ฟ้าหลวง
ผู้ว่าจ้าง    : บริษัท พีเคอีที จำกัด
สถานที่     :หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
วัสดุ          :GSE HDPE THICKNESS 1.00 MM
จำนวน      :40 หลัง
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2557
ลักษณะงานทั่วไป
โครงการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษาและรีสอร์ท เป็นอาคารออกแบบหลังค่าเพื่อปลูกดอกไม้บนหลังค่า เพื่อความสวยงาม และลดความร้อนในห้องพัก
เพื่อไม่ให้น้ำซึมผ่านพื้นหลังคาลงมาที่ห้องพัก จึงจำเป็นต้องบุด้วยแผ่นHDPEเพื่อกันซึม


โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1