ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย
ผลงานของเรา

โครงการ  ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 บ่อ
เจ้าของงาน  บริษัท สุราษฎร์เบจเวอเรช จำกัด
สถานที่  อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าจ้าง  บริษัทนำรุ่งเรือง วิศวกรรม  จำกัด
วัสดุ  HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM
จำนวน  4,000 ตารางเมตร
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2555
ลักษณะงาน
บ่อรับน้ำเสียเก่าเป็นบ่อคอนกรีต ซึ่งใช้มานาน ทำให้น้ำเสัยกัดกร่อน
คอนกรีต ซึ่งปรับปรุงใหม่ด้วยการปูแผ่นHDPE SHEET ทับบนคอนกรีต
เก่า เนื่องจากแผ่นHDPE SHEET มีความทนต่อสารเคมีได้ดีกว่าคอนกรีต


โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1