ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงฝาง
ผลงานของเรา

Project:ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
Owner: สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง
Client:ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น ซี กรุ๊ป
Matterial:HDPE SHEET Thickness 1.50 mm.
Size:4,030  m2
รายละเอียด
เป็นบ่อรองรับขยะที่ผ่านขบวนการคัดแยกมาแล้ว  ซึ่งเป็นส่วนก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อทดแทนบ่อที่หนึ่งที่ฝังกลบเต็มแล้ว


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1