การไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ผลงานของเรา

โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียน้ำจากเหมืองใต้ดิน
การไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
ผู้ว่าจ้าง:กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์โยธา
HDPE SHEET THICKNESS 2.00 MM.
พื้นที่ 17,000  ตารางเมตร
ลักษณะงาน
แบ่งออกเป็น 2 บ่อ ปูแผ่น HDPE SHEET ทั้ง สองบ่อ 
บ่อที่1  เป็นบ่อรับน้ำเสียที่จะเข้ามาเพื่อสู่ขบวบการบำบัด
เมื่อผ่านขบวนการระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว จึงปล่อยเข้าสู่
บ่อที่2 บ่อรับน้ำเสียที่ได้ผ่านขบวนการบำบัดแล้ว สู่ขบวนการผึ่งแดด
ตามธรรมชาติ


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1