ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่
ผลงานของเรา

Owner: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Project:  ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
Location:อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
Client: vpn collection co.,ltd.
Material :  HDPE SHEET 1.5 mm.
Area: 76,000 ตร.ม.


ลักษณะงานทั่วไป
ระบบจำกัดขยะนี้รับขยะ ZONE กลาง คือ อ.สันทราย,อ.ดอยสะเก็ต,อ.สันกำแพง.อ.แม่ริม,อ.แม่แตง 
มีระบบคัคแยกขยะ ระบบผลิตปุ๋ย 
 


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1