อ่างเก็บน้ำบ้านพักตากอากาศ
ผลงานของเรา

เจ้าของงาน/ผู้ว่าจ้าง   บริษัท พรีเมี่ยร์แมชชินเนอรี่  จำกัด
สถานที่  หมวกเหล็ก สระบุรี
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
วัสดุ  HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM.
พื้นที่  4,000  ตารางเมตร
แล้วเสร็จเมื่อ  ตุลาคม 2555
ลักษณะงาน
อ่างเก็บน้ำสวยงาม สำหรับเก็บน้ำเพื่อรดต้นไม้ ทำน้ำตก และเลี้ยงปลา
ในบ้านพักตากอากาศ
 


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1