การประปาส่วนภูมิภาคเชียงคำ จ.พะเยา
ผลงานของเรา

โครงการ  อ่างเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา
สถานที่  การประปาเชียงคำ บ้านฝายกวาง ต.ห้วยทราย จ.พะเยา
เจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต9 เชียงใหม่
ผู้ว่จ้าง หจก.สินพัฒนาหล่มสัก
วัสดุ  แผ่น HDPE SHEET ความหนา 1.00 มม.
พื้นที่ 68,000 ตร.ม.
ลักษณะงานทั่วไป
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาป้อนอำเภอเชียงคำ เป็นดินปนทรายเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เก็บน้ำใม่อยู่ จึงต้องปูด้วยแผ่นHDPE SHEET และแผ่น geotextile


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1