บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย อบต.ป่าคาหลวง จ.น่าน
ผลงานของเรา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2555
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง จ.น่าน
สถานที่  ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
วัสดุ HDPE SHEET THICKNESS 1.00 MM
พื้นที่ 2,300  ตารางเมตร
ลักษณะงาน
ปูพลาสติกHDPEรองบ่อขยะมูลฝอย แทนของเก่าที่ถูกไฟไหม้


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1