บ่อเก็บแก๊สชีวภาพ โรงงานUFCลำปาง
ผลงานของเรา

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555
โครงการก่อสร้างบ่อเก็บกักแก็สชีวภาพ
ผู้ว่าจ้าง บริษัท อาหารสากล จำกัด(มหาชน)จ.ลำปาง
สถานที่  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัสดุ HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
ลักษณะงาน
ทำเป็นบ่อกักเก็บแก๊สเพื่อนำไปใช้และเพื่อป้องกันกลิ่น ด้วยวิธีการใช้แผ่นHDPEคลุมบนปากบ่อ


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1