ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่จัน
ผลงานของเรา

โครงการ  ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
เจ้าของ     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน
ผู้ว่าจ้าง     หจก.แม่สายศิลา
วัสดุ           HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM
พื้นที่          จำนวน 2,030 ตารางเมตร
ลักษณะงาน
เป็นงานปูกันซึมบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อใหม่ของเทศบาลตำบลแม่จัน


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1