อุตสาหกรรมโคราช
ผลงานของเรา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
เจ้าของบริษัท  อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
สถานที่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วัสดุ HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM
พื้นที่ 1,680 ตารางเมตร
ลักษณะงาน
เป็นบ่อรับขยะภายในโรงงานหลังจากคัดแยกขยะแล้วส่วนที่เหลือนำมาฝังกลบ


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1