ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลป่าซาง
ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม ระยะที่ 4
ผู้ว่าจ้าง: สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Material:HDPE SHEET thickness 1.50 mm.
AREA: 1,700 ตารางเมตร
ลักษณะงาน
เป็นการต่อชั้นจากระยะที่สาม ยกคันขอบบ่อสูงขึ้นมา 1.5 เมตร โดยรอบ 
ใช่แผ่น HDPE SHEET ปูที่ขอบSLOPE โดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำเสียไหลรั่ว
ซึมออกด้านข้าง
ติดตั้งระบบระบายแก๊สโดยใข้ถังคอนกรีตและท่อHDPE เจาะรูและต่อปลายด้วยท่อPVC
เพื่อระบายแก๊ส และช่วยทำให้น้ำเสียจากชั้นขยะไหลลงสู่ระบบท่อชะน้ำขยะได้เร็วขึ้น


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1