โรงงานแช่แข็ง บริษัท เกรซฟู๊ดส์ จำกัด
ผลงานของเรา

โครงการ: ปูแผ่น HDPE บ่อบาบัดน้าเสีย

เจ้าของโครงการ: บริษัท เกรทฟู๊ดส์ จำกัด

ผลิตอาหารแช่แข็ง

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด(มหาชน)
สถานที่: อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

วัสดุ: GSE HDPE SHEET THICKNESS 1.50 mm.

ปริมาณงาน: 6,915 ตร.ม.
 


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1