อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรไร่ยาสูบ
ผลงานของเรา

เจ้าของ:โรงงานยาสูบ เชียงราย
สถานที่:ไร่ยาสูบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วัสดุ:แผ่น HDPE SHEET TICKNESS 1.50 MM.
พื้นที่:2,000 ตร.ม.


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1