โครงการ MC carthy Riding club
ผลงานของเรา

Project:  MCCARTHY RIDING CLUB
Matterial: แผ่นHDPE SHEET  Thickness 1.50 mm.
Area: 1,980 m2
ลักษณะงานทั่วไป
ก่อนที่จะปูแผ่นHDPE SHEET ลูกค้าใช้เทคอนกรีตที่SLOPE โดยรอบและก้นอ่างใช้ดินเหนียวบดอัดแน่น แต่เก็บน้ำไม่อยู่ จึงได้สั่งซื้อแผ่น HDPE SHEET ปูทับคอนกรีตอีกชั้นหนึ่ง และสามารถเก็บน้ำอยู่ได้100%


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1