บ่อรับน้ำเสียจากบ่อฝังกลบเทศบาลเมืองน่าน
ผลงานของเรา

Owner: สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
Project:  ก่อสร้างบ่อรับน้ำเสียและก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่1 ชั้นที่4
Location: กม5 ถนนน่าน- เชียงกลาง
Client: หจก.น่านรุ่งเรืองวิศวกรรม
Material :  HDPE SHEET 1.5 mm.
Area: 28,000 ตร.ม.
ลักษณะงานทั่วไป
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านเป็นระบบแบบฝังกลบ โดยแบ่งการก่อสร้างบ่อออกเป็นระยะตามปริมาณขยะ ซึ่งขยะเทศบาลเมืองน่านเฉลี่ยวันละประมาณ50ตันต่อวัน
ปัจจุบันการก่อสร้างได่ขึ้นมาที่ระยะ5 เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นหุบเขาด้านหนึ่งเป็นเหว อีกด้านหนึ่งเป็นเขา จึงต้องทำการสร้างคันดินด้านหุบเขาทีละชั้นชั้นละ 3 เมตร แต่ละชั้นปูด้วยแผ่น HDPE SHEET ประกบด้วยGEOTEXTILEแบบแซนวิส


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1