ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ระยะที่3
ผลงานของเรา

โครงการก่อสร้าระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบระยะที่3
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง
วัสดุที่ใช้ แผ่นHDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM
พื้นที่ 4,000 ตร.ม.
ลักษณะงานก่อสร้างบ่อฝังกลบระยะที่ 3 ขนาดความจุ 19500 ลบ.ม. 
ปูด้วยแผ่นHDPE SHEET ทั้งหมด พร้อมกับระบบระบายน้ำเสีย


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1