โครงการ งานบ่อเก็บน้ำ จากน้ำกากส่า บริษัท อี85 จำกัด
ผลงานของเรา

โครงการ ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ จากน้ำกากส่า

ผู้ว่าจ้าง บริษัท อี85 จำกัด บริษัทในเครือดับเบิ๊ลเอ จำกัดมหาชน

สถานที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ลักษณะงาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความกว้าง50เมตร ความยาว 200 เมตร ความลึก4เมตร 

ประกอบด้วยงานปูแผ่นHDPEรองก้นบ่อขนาดความหนา1.50มม.และงานปูคลุมบ่อพร้อมทุ่นลอยน้ำขนาดความหนา2.00มม.

ชนิดวัสดุ GSE HDPE SHEET

ปริมาณงาน แผ่นHDPEความหนา1.50มม.ปูรองก้นบ่อ1ถึงบ่อ5 จำนวน 86,240 ตารางเมตร

ปริมาณงาน แผ่นHDPEความหนา 2.00มม.คลุมบ่อพร้อมทุ่นลอยน้ำ จำนวน 84,563 ตารางเตร

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม พ.ศ.2562


โพสต์เมื่อ 29 มกราคม 2564
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1