โรงไฟฟ้าทองสัมพันธ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ผลงานของเรา

โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ

เจ้าของโครงการ บริษัท โรงไฟฟ้าทองสัมพันธ์ จำกัด

สถานที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดงาน พื้นบ่อเป็นคอนกรีต ด้วยการปูแผ่นความหนา 1.20มม.ทับคอนกรีต และ งานคลุมบ่อเก็บแก๊ส ใช้แผ่นHDPEความหนา 2.00 มม.

จำนวน4บ่อ

วัสดุ  GSE HDPE SHEET

ปริมาณงาน งานปูรองก้นบ่อ1บ่อ3และบ่อ4ความหนา1.20 มม. จำนวน 15,380 ตารางเมตร

ปริมาณงาน  งานปูรองก้นบ่อ2และคลุมปิดบ่อ ความหนา 1.50 มม. จำนวน 29,542 ตารางเมตร

 

 


โพสต์เมื่อ 29 มกราคม 2564
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1