บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านระยะที่5
ผลงานของเรา

เจ้าของ:สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
ก่อสร้าง เมือ 1กรกฎาคม 2554ถึง 3 กันยายน 2554
ผู้ว่าจ้าง:ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านรุ่งเรื่องวิศวกรรม
วัสดุ:HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM.,GEOTEXTILE MASS/UNIT 300 G/M2
พื้นที่:HDPE SHEET 12,000M2,GEOTEXTILE 24,000 M2
ลักษณะงาน:เป็นการต่อชั้นขึ้นมาอีก 3เมตร ด้วยการปูแผ่นHDPEและGEOTEXTILEป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสีย ด้วยการเชื่อมต่อHDPE SHEET ระหว่างของเก่ากับของใหม่

 


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1