บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ผลงานของเรา

Owner:สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Location:อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
Client: บริษัท ส.ศิริชีย สยามวัสดุ จำกัด
Material:GSE HDPE SHEET Smooth Thickness 1.50 mm.

Area :28,000.00 SQM.
Material :Tencate geotextile  Ts70.

 Area :32,000 SQM
เริ่มก่อสร้างเมื่อ: กันยายน 2558 ถึง พฤศจิกายน2558

ลักษณะงานทั่วไป


โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1