ิบ่อหมักก๊าซชีวภาพ โรงงานผลิตแป้งมันต้น สปป.ลาว
ผลงานของเรา

ชื่อโครงการ: คลุมบ่อหมักก๊าซชีวภาพ บ่อที่2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ก้าวหน้าลาว จำกัด

ที่อยู่ : อุตสาหกรรมบ้านน้ำซ้ง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

วัสดุ : GSE HDPE SHEET THICKNESS 1.50 MM.

ปริมาณงาน : จำนวน 12,740 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเมื่อ : วันที่ 16/08/2561


โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1