โรงงานผลิตยาง(ในเครือ บมจ.ศรีตรังกรุ๊ป)
ผลงานของเรา

ProJect : โรงงานผลิตยาง(ในเครือ บมจ.ศรีตรังกรุ๊ป)
Client : MEC Engineering Co., Ltd.
Location: บริษัท ศรีตรังแอร์โกรอินดัสทรี่ จำกัด(มหาชน)อ.นาด้วง จ.เลย
Material:GSE HDPE SHEET 1.50 mm. 
Total Area :11,500.00 SQM.
แล้วเสร็จเมือ : ธันวาคม 2558
ลักษณะงานทั่วไป
ปูบ่อเก็บน้ำดีจำนวน 2 บ่อ ใช้HDPEความหนา 1.50 มมคือ
POND NO.1 จำนวน 9,000.00 ตารางเมตร
POND NO2 จำนวน 2,500.00ตารางเมตร


โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2562
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1
pic-gallery-1